07 Eylül 2020

Gösterim: 97

Daha Önce Bir Yükseköğretim Kurumunda Eğitim Gören Öğrencilerin Almış Oldukları Dersleri Saydırmalarıyla İlgili Muafiyet Başvurusu

Meslek Yüksekokulumuza ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olma talebini adalet@bandirma.edu.tr adresinden öğrenci işlerine yapabilirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilip Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ndeki şartları taşıması halinde öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dâhil edilir.

Başvuru için Son Tarih: 21.09.2020 saat:17:00

Başvuru Adresi: adalet@bandirma.edu.tr

Başvuru için Gereken Evraklar:

  1. Not Durum Belgesi (Transkript) :Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge.
  2. Ders içerikleri (Önceki yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı veya karekodlu ders içeriği)
  3. Muafiyet dilekçesi(aşağıdaki muafiyet dilekçesi formu ıslak imzalı olarak elden veya aslı daha sonra teslim edilmek üzere çıktı olarak eksiksiz doldurulup ıslak imzalı okunaklı olarak taratılıp başvuru adresine e posta ile gönderilecektir)