Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023

Gösterim: 2381

TANITIM

Okulumuz, hukukun temel bilgilerine ve meslek için gerekli olan temel uygulama ve deneyimlere sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olup öğrenim süresi iki yıldır. Programları başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler; dikey geçiş sınavına girerek Hukuk Fakültelerinde ve Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenimine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Adalet hizmetlerindeki aranılan eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 11.01.2018 tarihli toplantısıyla kurulan okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında Adalet ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı ile öğrencilere yeni fırsatlar sunmak istemektedir.

Meslek Yüksekokulumuz 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren 3+1 eğitim modeline geçmiştir. Bu model kapsamında öğrencilerimiz, üç dönem teorik ve uygulamalı derslerini tamamlamakta, kalan bir dönemde ise gerekli şartları sağlayanlar Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği (RG, 17.06.2021, Sayı: 31514) madde 12 ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi madde 14 kapsamında, yetmiş (70) iş günü olacak şekilde "işletmede mesleki eğitim" adı altındaki eğitim uygulamalarını sürdürmektedirler.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mesleki hayata hızla uyum sağlayabilecek yüksek performans gösterebilecek, özel sektörde ve adalet bürokrasisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz; Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt kâtibi, icra kâtibi, infaz koruma memuru, ceza infaz kâtibi, yazı işleri müdürü ve cezaevi müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde görev alabilecektir.