Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021

Gösterim: 1050

TEMEL DEĞERLER

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİ

      İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek,

Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,

Güvenilir olma ve kaliteli hizmet sunmak, 

Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek,

Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak,

İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek,

Etik Kurallara uygunluk,

Üretken olmak,

Evrensel Değerleri Benimsemek,

Katılımcı Ruha Sahip Olmak.