10 Kasım 2020

Gösterim: 193

DİPLOMALARI HAZIR OLAN MEZUN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı BÜTÜNLEME, TEK DERS ,YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA EĞİTİMİ (3+1 STAJ) ve YAZ DÖNEMİ TEK DERS Sınavı sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrenci listesi ek'te sunulmuştur. Listede numaraları bulunan öğrencilerimizin diplomaları hazır olup,  diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekaletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebileceklerdir. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekaletnameyi ibraz etmesi zorunludur. Diploma teslimi sırasında öğrenci kimlikleri, öğrenci işlerine iade edilmelidir.


Dosyalar