25 Ağustos 2020

Gösterim: 156

BAHAR DÖNEMİNDE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMA DUYURUSU

Aşağıda numaraları bulunan öğrencilerimizin diplomaları hazır olup,  diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekaletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebileceklerdir. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekaletnameyi ibraz etmesi zorunludur. Diploma teslimi sırasında öğrenci kimlikleri, öğrenci işlerine iade edilmelidir.