19 Ekim 2023

Gösterim: 59

16.10.2023 tarih ve 2023/4 no'lu Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon kararı

16.10.2023 tarih ve 2023/4 no'lu Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon kararı aşağıdaki gibidir:

1. ADL programı öğrencilerinden 21******64 numaralı Ce****r T***UL'un depremzede olması sebebiyle 2023/3 sayılı Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon Kararının Ek-2 nolu listesinden isminin çıkartılmasına;
 
2. ADL programı öğrencilerinden 22******16 numaralı Me***e Y***AZ’ın birimimize göndermiş olduğu dilekçesine istinaden 2023/3 sayılı Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon Kararının Ek-2 nolu listesinden isminin çıkartılmasına;
 
3. ADL programı öğrencilerinden 22******13 numaralı Fa**h Ö**EK’in 12.10.2023 tarihli dilekçesine istinaden 2023/3 sayılı Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon Kararının Ek-2 nolıı listesinden isminin çıkartılmasına;
 
4. 2023/3 sayılı Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon Kararının Ek-2 nolu listesinde ismi bulunan ADL programı öğrencilerinden 22******17 numaralı Sa***e A*****EL'in ve 21******19 numaralı Gü***n K**AN‘ın mesleki danışmanlıklarının Öğr. Gör. Aziz YIGİT’ten Öğr. Gör. Nilüfer AYHAN UZ’a geçmesine,
 
Oybirliği ile karar verilmiştir.