01 Ağustos 2018

Gösterim: 2974

Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet programını kazandığınız için öncelikle sizleri tebrik ediyoruz.

Adalet programından mezun olduktan sonra esas olarak iki farklı seçeneğiniz olacaktır. İsterseniz, hem kamu hem de özel sektörde son derece geniş bir yelpazede iş hayatına atılabilirsiniz. Kamu sektöründe görev yapabileceğiniz pozisyonlardan bazıları; zabıt kâtibliği, mübaşirlik, seçim kâtipliği, denetimli serbestlik müdür/müdür yardımcılığı, icra müdürü/müdür yardımcılığı, icra memurluğu, infaz ve koruma memurluğu, avukat kâtipliği (avukatlık bürolarında) ve noter kâtipliği (noterliklerde) dir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliklerinde ve icra dairelerinde meslek elemanı olarak da çalışabileceksiniz. Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörde de hukuk müşavirlikleri ve hukuk bilgisi gerektiren tüm birimlerde istihdam olanakları bulabileceksiniz. Özellikle son yıllarda, adalet saraylarının modernize edilmesine yönelik çalışmalar, bölge adliye ve idare mahkemelerinin faaliyete geçmesi gibi gelişmeler, kamu alanında, hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli adliye elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmıştır.

İkinci seçenek olarak ise Dikey Geçiş Sınavı’na girerek hukuk eğitiminizi bir lisans programında devam ettirebilirsiniz. Okulumuzun ders programı söz konusu her iki seçenek dikkate alınarak hazırlanmıştır. Okulumuzdaki iki yıllık eğitim döneminizde hukuk fakültelerindeki 1 ve 2. sınıflarda okutulan dersleri aynı kredi ile alma imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca son derece geniş seçmeli ders havuzundan ister Hukuk Fakültesi’nde okutulan teorik dersleri ister iş hayatınızda sizlere katkı sağlayacak uygulamaya dönük dersleri seçebileceksiniz.

Sizler, geleceğin Adalet programı mezunları olarak tercihiniz ne olursa olsun, insan ve toplum hayatı için vazgeçilmez bir hizmetin, adalet hizmetinin sunulmasında görev almaya adaysınız. Toplumdaki adalet hizmetinin aksamadan yerine getirilebilmesi ise, adalet personelinin bazı özelliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu özelliklerden bazıları, bireyin temel kanun metinleri konusunda bilgili, onları yorumlayabilme yeteneğine sahip, hukuki kavram ve kurumları özümsemiş, hukuki sorunları analiz edip çözüm üretebilen, adalet bilincinin hassas olmasıdır. Bizler sizlerin, bu özelliklere sahip, donanımlı birer hukukçu olarak mezun olmanız için elimizden geleni yapacağız. Böylelikle, hem toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli adalet personelinin yetişmesine katkıda bulunmayı hem de sizlerin iş hayatındaki rekabet ortamına hazır bireyler olarak mezun olmanızı amaçlıyoruz.

Bu amacımızı birlikte gerçekleştireceğimiz inancıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet programı hocaları olarak, “hem Bandırma’ya hem de okulumuza hoş geldiniz” diyoruz.