Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020

Gösterim: 6858

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2019 yılında "Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı", kurulmuştur. 2019 - 2020 Eğitim Öğretim  Yılında ilk öğrencilerini almıştır. Programa  kayıt  yaptırmak isteyen öğrenciler, TYT puanıyla tercih yapabilecektir. Bu programla ceza ve infaz kurumlarında, iç güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazını sağlama, bunların iaşelerine, sosyal ve eğitim ile meslek edinme faaliyetlerine katılmaları ile çalışma güvenliğini sağlama, görevlerini belirli bir yönetim ve organizasyon içerisinde yürüten nitelikli personel yetiştirmek amaçlanmıştır. Alacakları bu eğitim sayesinde hem mesleki kaliteyi arttırmak, hem de göreve başlayacak memurların aidiyet duygusuna sahip olmaları hedeflenmektedir.

PROGRAMIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru hizmet süreleri ve eğitim durumlarına göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir. Ayrıca Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanmaları halinde cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebileceklerdir. Ayrıca kamu ve özel sektörün güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, temel bilgi birikimi ile bilgiyi pratiğe dönüştürebilen özel güvenlik uzmanı olarak da görev yapabileceklerdir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Dolayısıyla, Adalet Ön Lisans Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahip kılınmış bulunmaktadır.