Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021

Gösterim: 7691

Adalet Programı

Adalet Programı :

Toplumun her alanına nüfuz etmiş olan sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel ara elemanlara da büyük ihtiyaç duymaktadır. Her geçen gün artan talebi karşılamak için kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilecek, temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi zaruridir. Üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara elemanların oluşturduğu bir hukuk ve adalet şeması, ülkemizdeki hukuksal sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Programı; adalet hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak, kuramsal bilgilerle donatılmış, uygulamaya hâkim, ülkemizde adaletin aksamadan her bir bireye eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak profesyoneller yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Programın Özellikleri :

  • İki yıllık Adalet Programı’nda, öğrenciler, farklı hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel bilgi derslerini takip etmenin yanı sıra onları profesyonel hayata hazırlayacak uygulamaya yönelik derslerden de yararlanacaklardır.
  • Öğrenciler, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku gibi derslerin yanı sıra hukuk bürolarında kullanılan çeşitli yazılımlar, UYAP uygulamaları, büro yönetimi ve muhasebe gibi konulara odaklanan dersler alarak mesleğe hazırlanacaklardır.
  • Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, talep etmeleri halinde, bir yıllık İngilizce hazırlık programı ile yoğun bir İngilizce eğitimi alma ve meslekte İngilizce dil kullanımını güçlendirmeye yönelik dersleri takip etme olanağına sahip olacaklardır.

Müfredatın Yapısı :

Adalet Programı oluşturulurken, öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçları göz önünde tutuldu. Öncelikle, öğrencilerinin mezun olduktan sonra, ister özel sektörde, ister kamu sektöründe etkin profesyoneller olarak çalışabilmelerini sağlayacak donanıma sahip olmalarına önem verildi. Aynı zamanda, bir kısım öğrencilerinin de Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) hukuk fakültelerinde de eğitimlerine devam etmek isteyecekleri dikkate alınarak, bu geçişi olabildiğince basitleştirecek bir ders programı düşünüldü. Son olarak, öğrencilerinin üniversitemizin tüm kaynaklarından yararlanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, öğrencinin kendi ilgi alanlarına göre ders almasını sağlayacak seçmeli dersler de müfredata eklendi. Böylece oluşturulan müfredat, üç temel bileşenden oluşmaktadır: Hukuk dersleri, Meslek dersleri ve seçmeli dersler.

Hukuk derslerinde öğrenciler mesleklerini icra ederken gündelik hayatlarında karşılaşacakları hukuk dallarına ilişkin temel bilgilerle, tartışmalarla ve uygulamalarla tanışacaklar. Bu çerçevede; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve diğer Hukuk dersleri müfredatlarına dâhil edilmiştir.

Meslek dersleri, mezun olduktan sonra özellikle özel sektörde veya kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimize gereken altyapıyı sağlamaktadır. Bu anlamda; Bilişim Teknolojileri, İngilizce, Muhasebe, UYAP gibi derslerle öğrenciler mesleğe hazırlanacaklardır.