Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2018

Gösterim: 7304

2018-2019 Ders Planı

 
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI
                             
 I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS    DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS 
ADL1101 M Hukuk Başlangıcı 3 0 3 5   ADL1201 M Borçlar  Hukuku I 4 0 4 6
ADL1102 M Anayasa Hukuku Genel Esaslar 4 0 4 6   ADL1202 M Türk Anayasa Hukuku 4 0 4 6
ADL1103 M Medeni Hukuk I (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku) 4 0 4 6   ADL1203 M Klavye II 1 2 2 2
ADL1104 M Klavye I 1 2 2 2   ADL1204 M UYAP II 1 2 2 2
ADL1105 M UYAP I 1 2 2 2   ADL1205 M Kalem Mevzuatı ve İşlemleri 2 0 2 2
  S Seçmeli Ders I 2   2 3   ADL1206 M Medeni Usul Hukuku 2 0 2 3
AIT1101 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2     S Seçmeli Ders I 2   2 3
TDI1101 Z Türk Dili-I 2 0 2 2   AIT1201 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
YDI1101 Z Yabancı Dil-I (İngilizce) 2 0 2 2   TDI1201 Z Türk Dili-II 2 0 2 2
                YDI1201 Z Yabancı Dil-II (İngilizce) 2 0 2 2
TOPLAM     21 4 23 30   TOPLAM     22 4 24 30
                             
                             
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS    DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS 
ADL2101 M İdare Hukuku I 3 0 3 5   ADL2201 M İdare Hukuku II 3 0 3 5
ADL2102 M Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) 4 0 4 6   ADL2202 M Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) 4 0 4 6
ADL2103 M Borçlar  Hukuku II 4 0 4 5   ADL2203 M Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) 4 0 4 6
ADL2104 M İcra Hukuku Bilgisi 3 0 3 3   ADL2204 S İflas Hukuku Bilgisi 2 0 2 2
ADL2105 M Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 3   ADL2204 M Ceza Usul Hukuku 3 0 3 3
  S Seçmeli Ders I 2   2 2     S Seçmeli Ders I 2   2 2
  S Seçmeli Ders II 2   2 2     S Seçmeli Ders II 2   2 2
STJ2101   Staj       4   STJ2201   Staj       4
TOPLAM     21 0 21 30   TOPLAM     20 0 20 30
                             
  Toplam Zorunlu Staj: 30 işgünü mesleki staj.                          
  M : Mesleki                          
  Z : Zorunlu                          
  S : Seçmeli                          
 
 
HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERSLERİ 
                             
I. YARIYIL   II. YARIYIL
DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS    DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS 
ADL1106 S Büro Yönetimi 2 0 2 3   ADL1207 S Hukuk Dili ve Adli Yazışma 2 0 2 3
ADL1107 S Adalet Meslek Etiği 2 0 2 3   ADL1208 S Tapu Sicili ve Kadastro Hukuku 2 0 2 3
ADL1108 S Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 2 3   ADL1209 S Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı 2 0 2 3
ADL1109 S Yargı Teşkilatı 2 0 2 3   ADL1210 S Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
                             
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS    DERS KODU DERS TÜRÜ    DERSİN ADI T U K AKTS 
ADL2106 S İleri Klavye Teknikleri I 1 2 2 2   ADL2205 S İleri Klavye Teknikleri II 1 2 2 2
ADL2107 S Mahkeme Dosyalama ve Arşiv 2 0 2 2   ADL2206 S Vergi Hukuku 2 0 2 2
ADL2108 S Genel Muhasebe 2 0 2 2   ADL2207 S Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 2 0 2 2
ADL2109 S Eşya Hukuku 2 0 2 2   ADL2208 S Miras Hukuku 2 0 2 2
ADL2110 S İnsan Hakları 2 0 2 2   ADL2209 S İş Hukuku 2 0 2 2
                ADL2210 S Şirketler Hukuku 2 0 2 2