16 Ekim 2020

Gösterim: 164

Uzaktan Öğretim Ders Faaliyetleri Hakkında Alınan Kararlar

Sevgili Öğrencilerimiz,

5 Ekim 2020 tarihi itibariyle, uzaktan öğretimde kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) üzerinden bazı ders faaliyetlerinin, hizmet sağlayıcı firmadan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemediği bilinmektedir. Buna istinaden, yaşanan olumsuz koşulların hızlı bir şekilde giderilmesi ve eğitim/öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından, üniversitemiz tarafından aşağıda belirtildiği şekilde bir karar alınmıştır.

  • Teknik sorunlar nedeniyle haftalık ders programında belirtilen sürede yapılamayan dersler, ilgili öğretim elemanı tarafından 24 saat içinde ÖYS/LMS otomasyonuna “Sanal Sınıf” etkinliği olarak kaydedilecektir.
  • Bu dersler hakkındaki bilgilendirme mesajı, ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilerimize duyurulacaktır.