25 Şubat 2021

Gösterim: 258

ADALET PROGRAMINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Staj talep dilekçeleri en geç 1Mart Pazartesi günü, danışman hocaların kurumsal mail hesabında olacak şekilde staj yapılacak işyerinin sorumlusuna imzalatılarak ve öğrenci tarafından da imzlanarak okunaklı bir şekilde fotoğrafı çekilip veya taratılıp mail olarak danışman hocaların kurumsal maillerine gönderilmesi, sigorta girişlerinin başlatılması açısından önem arz etmektedir. Sonrasında ilgili belgenin aslı ile kargo ile ikişer nüsha olarak gönderilen diğer evrakların asılları (birer nüshaları işyerinde kalacak) birer nüsha şeklinde kargo yoluyla en kısa sürede üniversiteye gönderilmelidir. 

1 Mart sonrasında staja başlamak zorunda kalan öğrencilerin en geç staja başlamadan 1 gün önceden talep dilekçelerini işyeri sorumlusuna imzalatarak ve kendileri de imzalayarak, okunaklı resmi çekilerek veya taratılarak danışman hocalarının kurumsal mail adreslerine gönderilmelidir.